Blog Post

รถมือสอง

รถมือสอง

ประวัติ รถมือสอง เรียบเรียงบทความใหม่ โดย รับซื้อรถยนต์.com
  รถมือสอง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Used car เป็นรถที่ผ่านการเป็นเจ้าของมาแล้ว มีจำหน่ายทั่วไปตาม เต๊นท์รถมือสอง บริษัทรถเช่า แฟรนไซด์ของตัวแทนจำหน่ายรถใหม่ ผู้ขายมักจะมีการรับประกันให้เพิ่มเติมในบางส่วน รวมไปถึงบริการซ่อมบำรุงและอะไหล่ สำหรับการขายรถโดยเจ้าของรถเอง เรียกว่า รถบ้าน ซึ่งต่อมาผู้ขายเต๊นท์รถมักจะใช้คำว่า รถบ้าน แทนรถที่ผ่านการใช้งานเพียงเจ้าของเดียว

 

 
รถมือสอง

การโอนลอย

การโอนลอย คือ เจ้าของรถได้ตกลงขายรถของตนให้กับผู้ซื้อ โดยมีการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเรียบร้อย เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารการโอน หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ แต่ฝ่ายผู้ซื้อยังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิรถยนต์ที่ซื้อนั้นเป็นชื่อตัวเอง ยังใช้เป็นชื่อเจ้าของคนเก่า เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนหลายทอด โดยคนที่จะซื้อต่ออีกทอดเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตามภาระค่าธรรมเนียมก็ยังมักจะตกแก่ เต๊นท์รถ หรือเฟรนไซด์ตัวแทนจำหน่ายรถมือสอง นั้นเองโดยรวมอยู่ในราคาจำหน่ายรถมือสองดังกล่าวแล้วข้างต้น

เอ็มไพร์สเตท มอเตอร์ แวกอน เป็นผู้จำหน่าย รถมือสอง เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2441

used car , secondhand car, is a vehicle that has previously had one or more retail owners.

Used car pricing reports typically produce three forms of pricing information.

  • Dealer or retail price is the price expected to pay if buying from a licensed new-car or used-car dealer.
  • Dealer trade-in price or wholesale price is the price a shopper should expect to receive from a dealer if trading in a car. This is also the price that a dealer will typically pay for a car at a dealer wholesale auction.
  • Private-party price is the price expected to pay if buying from an individual. A private-party seller is hoping to get more money than they would with a trade-in to a dealer. A private-party buyer is hoping to pay less than the dealer retail price.

In 1898, the Empire State Motor Wagon Company in Catskill, New York is one of the very first American used car lots.

อ้างอิง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

รถมือสอง

Related Posts

By Carsbya

รับซื้อรถยนต์.com รับซื้อรถมือสอง ให้ราคาสูง รับซื้อรถ ทุกรุ่น