นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลใช้บังคับของนโยบาย ฉบับนี้ วันที่

เว็บไซต์ https://รับซื้อรถยนต์.com เป็นของและดำเนินการโดย ร้านรับซื้อรถยนต์ เราสัญญาว่า จะเคารพ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเต็มที่ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับเราทั้งหมด

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัว ของท่านตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน โดยที่เราเก็บรวบรวมผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านแสดง และส่งมอบให้กับเรา และข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการของ 3rd-Party ภายในเว็บไซต์เรา อาทิเช่น Google Analytic, Google Adword, Facebook

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อให้เราติดต่อซื้อรถกับท่าน
  2. การจัดส่งเอกสารตามที่อยู่
  3. บริการหลังการรับซื้อรถยนต์
  4. การรับประกันหลังการบริการ
  5. ยืนยันการโอนเงิน (ใบเสร็จ)

เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย เราจะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เราจะไม่ละเมิดสิทธิของท่านแต่อย่างใด

การเปลี่ยนนโยบายของเรา

นโยบายนี้ใช้แทนนโยบายที่ใช้ก่อนทำการปรับแก้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนนโยบาย เมื่อใดก็ได้ ตามความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ และคุ้มครองท่านให้มากและดีที่สุด

คำถาม คำแนะนำ ข้อเรียกร้อง

หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ 089 344 3333