การขายรถ

การขายรถ ,ขายรถยนต์ มือสอง

หาก คุณกำลังจะ ขายรถยนต์ มือสอง วันนี้ รับซื้อรถยนต์.com เรามีบทความดีๆ สาระ ความรู้ เรื่อง การขายรถ มาให้คุณอ่านครับ

ราคาประเมินรถมือสอง

การตั้งราคาซื้อ ขาย รถ ใช้เกณฑ์ ราคาประเมินรถมือสอง ดังบทความที่จะกล่าวนี้

การขายรถ
ขายรถยนต์ ทำอย่างไร

หาก คุณกำลังจะ ขายรถยนต์ วันนี้ รับซื้อรถยนต์.com เรามีบทความดีๆ สาระ ความรู้ มาให้คุณอ่านครับ

อยาก ขายรถยนต์ ต้องทำอย่างไร ?

ศึกษาเตรียม เอกสาร สัญญาขายรถยนต์ และ ศึกษาการตั้งราคาขายรถ

หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์รถ

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4. สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
5. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

เอกสารประเภทงานทะเบียนรถยนต์

  • แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3)
  • แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ
  • แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราว
  • แบบคำขอโอนและรับโอน แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ แบบคำขออื่น ๆ หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ

ดู ราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ facebook รับซื้อรถมือสอง เพจรับซื้อรถยนต์.com

ราคาประเมินรถยนต์

การตั้งราคาซื้อ ขาย รถมือสอง ราคาเปรียบเทียบจาก บัญชีราคากลางประเมินรถยนต์ ราคาประเมินรถยนต์

เช็คราคารถยนต์

หากคุณ ต้องการขายรถ ด่วน เรามีบริการ เช็คราคารับซื้อรถมือสอง ก่อนขาย ฟรี 24 ชั่วโมง โทร 089 344 3333

การขายรถ
By CARSBYA

รับซื้อรถยนต์.com รับซื้อรถมือสอง ให้ราคาสูง รับซื้อรถ ทุกรุ่น